Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değil

Itri tarafından bestelenmiş olan, Nefi’nin harika güzellikteki bir gazeli.

Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değil
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil

Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil

Yine endişe bilür kadr-i dür-i güfarım
Rüzgar ise deni dehr ise sarraf değil

Girdi miftah-i der-igenc-i maani elime
Aleme bezl-i güher eylesem itlaf değil

Levh-i mahfuz-i sühandir dil-i pak-i nef’i
Tab’-i yaran gibi dükkançe-i sahhaf değil

Yorum Yapın

Mesajınız