ทั้งที่ปรากฏเป็นคุณหรือเป็นไปตามที่คุณมองหา ...

ความรักก็เหมือนดวงอาทิตย์
มิตรภาพและความเป็นพี่น้องเป็นเหมือนแม่น้ำ
ข้อผิดพลาดเช่นคืนในครอบคลุม,
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเหมือนโลก
ความโกรธก็เหมือนตาย
สิ่งที่คุณมี
หรือขณะที่คุณอยู่หรือจะเป็นคุณมองหา ...

แสดงความคิดเห็น

ข้อความของคุณ