สงคราม

.” JEAN PAUL SARTRE . "สงครามนำรวยตายไม่ดี." JEAN ปอลซาร์ต

แสดงความคิดเห็น

ข้อความของท่าน