เดือนรอมฎอน

ayının başı rahmet, ortası mağfiret , sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur.” "ความเมตตาอาหารรอมฎอนกลางการให้อภัยคือการปลดปล่อยจากปลายนรก."

แสดงความคิดเห็น

ข้อความของคุณ