ชีวิต

ชีวิตเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากคำอธิษฐานคำอธิษฐาน

ทิ้งข้อความไว้

ข้อความของคุณ