โอ้พระเจ้าทรงใช้เราแยก

โอพระเจ้าพาฉันออกไปจาก
แยกฉันจาก Didar ของคุณ

คุณรักศาสนาของฉัน, ความเชื่อของฉัน
แยกออกจากศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของความเชื่อ

เมื่อฉันกลับมาฉันซ้ายพร้อมจนกว่า Sararub
แยกจากความสุขพระเจ้าสาขาใหม่

ขณะอาหรับของต้นขาของฉันฉันpeteğiye
แยกจากพระเจ้าหวีน้ำผึ้ง

ขณะอาหรับฉันหัวเราะyaprağıyeของฉัน
แยกจากพระเจ้ากุหลาบใบ

ผมมีเพื่อนของสวนbülbülüyeของฉัน
แยกจากพระเจ้ากุหลาบไนติงเกล

น้ำกล่าวว่าชีวิตของปลา
ปลาพระเจ้าแยกน้ำ

ดาวน์โหลดผู้รับใช้ของEşrefoğlu Kemter
แยกจากคนรับใช้ของพระเจ้าสุลต่าน

Eşrefoğluรุมิ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความของคุณ