Tani për tani, ne tha se ne nuk do të kthehemi një herë!


Bektashi, Mevlevi pyeti:

-Si A bëni rituale?
Mevlevi:
- "Basic" Ne do të jetë përsëri ... Dhe ju thoni?
-Jo Zotëri, tha Bektashi. Ne e bëmë një herë, "ne i tha ju, ne nuk kthehen atë!

Lini një Koment

Mesazhi juaj