Počíta vynaliezavosť rýchlo zvládnuť učiteľ vedie modlitby pre popisku archívu