Sevdim Seni Mabuduma Canan Diye Sevdim

Naat
Sevdim seni mâbuduma Canân diye sevdim.
Bir ben değil âlem sana Hayran diye sevdim.

Evlad-ı iyalden gecerek Ben Ravzana geldim.
Ahlâkını meth etmede Kur’an diye sevdim

Kurbanın olam Şah-i Rusül Kovma kapından
Didârına müştak olan Yezdân diye sevdim.

Mahşerde nebiler bile Senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim.

Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim,
Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim.

Tâ Arş’a çıkar her gece âşıkların âhı,
Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra,
Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.

Bülbül de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim.

Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin,
Yanmıştı sana “Yusuf-ı Ken’ân” diye sevdim.

Evlâd’ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim
Evsafını medh etmede Kur’an diye sevdim.

“Kıtmîr”inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan,
Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim.

Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle,
Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim.

Yorum Yapın

Mesajınız