ספירת התחכום לשלוט במהירות מורה מוביל את התפילות לארכיון לייבל