Upravo sada u jednom trenutku mi je učinio, ne bismo se vratiti!


Bektašike, Mevlevi upitao:

Kako su rituali ćete učiniti?
Mevlevi:
- "Tako je," da će se vratiti ... A ti?
Ne draga moja, rekao bektašike. Jednom smo ", rekao je ovom trenutku mi ne vrate!

Ostavite komentar

Poruka