Αρχείο για την ετικέτα για να πάρει ακριβώς τα φρούτα